İntibah insanını nə edir?

İntibah insanını nə edir?

Hansı Film GörməK Üçün?
 
İntibah insanını nə edir?

İntibah insanı termini tarix boyu bir çox sahələrdə irəliləyişləri müasir bəşəriyyətin formalaşmasına kömək edən böyük mütəfəkkirlərə aiddir. İncəsənət, ədəbiyyat, mühəndislik, riyaziyyat, fəlsəfə, ilahiyyat və insanın dəyərini yüksəldən digər fənlər üzrə onların töhfələri misilsizdir və bütün müasir cəmiyyətdə görülə bilər. İntibah dövrünün niyə bu qədər fərqli insanlarla bağlı olduğunu başa düşmək üçün əvvəlcə o dövrə qədərki dünyaya, sonra isə həmin dövrə, eləcə də o dövrün konkret insanlara və onların dünyamıza verdiyi çoxsaylı töhfələrə nəzər salmalıyıq.

İntibahdan əvvəlki dünya

renessans adamı

Cəmiyyətlərin yaranmasına imkan verən tarixin inkişafının ardınca bəşəriyyət daha çox akademik təşəbbüslər həyata keçirə bildi. Artıq əsas ehtiyacların ödənilməsi ilə məşğul olmayan insanlar öz enerjilərini akademik və incəsənətə yönəldə bilərlər. Bu, Klassik dövr kimi tanınan, tarixin ən qabaqcıl alimlərindən bəzilərinin çıxdığı bir yaradıcılıq dövrünə təkan verdi. Klassik dövrdə Sokrat, Platon və Aristotel kimi ziyalılar insanın ətrafındakı dünya haqqında bacardığı qədər çox şey öyrənməklə öz potensialına çata biləcəyinə inanırdılar. Klassik dövr eramızın 6-cı əsrində Roma İmperiyasının süqutuna qədər davam etdi. O zaman Klassik dövr mütəfəkkirlərinin axtarışları azaldı və sonrakı dövr böyük qarışıqlıq, müharibə, siyasi və ictimai dəyişikliklərdən biri oldu. Həmin dövr orta əsrlər kimi tanınırdı və İntibah dövrü başlayanda sona çatdı.İntibah dövrünün doğulması

intibah insanı doğulur Smith Collection/Gado/Getty Images

Orta əsrlər adətən az mədəni tərəqqiyə malik bir dövr kimi düşünülsə də, bu dövrdəki ictimai dəyişikliklər akademik axtarışların yenilənməsinə yol açdı. Orta əsrlərə xas olan xristianlığın yayılması xalq arasında savadlılığın artmasına səbəb oldu. Bu, Klassik dövrün qədim alimləri tərəfindən mətnlərin yenidən kəşfi ilə birləşərək, tarixin ən dinamik dövrlərindən biri olan İntibah dövrünün yaranmasına kömək etdi.

sim 4 fırıldaqları

Renessans nədir?

renessans adamı nə idi GraphicaArtis/Getty Images

İntibah dövrü qeyri-dünyəvi tədqiqatlardan kənara çıxan akademik axtarışlarda sürətli artımla müəyyən edilir. Klassik dövrdə olduğu kimi, yenə də alimlər və tələbələr insanın kainatın mərkəzi kimi yerini tədqiq etməklə öz potensialına çata biləcəyi ideyasını irəli sürdülər. Buraya fəlsəfi və siyasi tədqiqatlar, eləcə də memarlıq, mühəndislik, incəsənət və ədəbiyyat, təbiətşünaslıq və riyaziyyat kimi daha yaradıcı fənlər daxildir. İnsan bu mövzuların çoxu haqqında nə qədər çox bilsəydi, o, İntibah dövrünün əsl ideologiyasını bir o qədər yaxınlaşdırırdı.

Renessans harada başladı?

intibah insanı başlayır Çap Kollektoru/Getty Şəkilləri

İntibah dövrünün Avropada başladığını alimlər ümumiyyətlə qəbul edirlər; xüsusilə, yeri və siyasi, iqtisadi və mədəni əhəmiyyətinə görə İtaliya. Ticarət yollarının əksəriyyəti coğrafi mövqeyinə görə İtaliyanı əhatə edirdi, buna görə də orada baş verən mədəni hərəkat tez bir zamanda bütün Avropaya və nəhayət, dünyaya yayıldı.İntibah dövrünün insanları kimlər idi?

renessans insanı

İntibah dövrünü bu qədər dinamik edən o idi ki, bütün təbəqələrdən insanlar iştirak edə bildilər. Kilsə üzvləri ilə məhdudlaşmaqdan fərqli olaraq, savad kütlələri əhatə edirdi, buna görə də insanın kainatdakı yerini tam şəkildə araşdırmaq arzusu olan hər kəs bunu etməkdə sərbəst idi.

Mədəniyyət Klubu / Getty Images

İntibah dövrünün əhəmiyyəti

intibah insanının əhəmiyyəti GraphicaArtis/Getty Images

İntibah dövrünü bu qədər vacib edən onun əhatə dairəsinin genişliyi idi ki, bunu bütün müasir cəmiyyətdə görmək olar. Sivilizasiyanın bütün sahələri öyrənildi və o dövrdə yaradıcılıq və fəlsəfi elmlərin bolluğunda əldə edilən irəliləyişlər bizə indiki bəşəriyyət anlayışımıza və modelimizə nail olmaqda kömək etdi.böyük fransız örgülü saç düzümü

Dinamik İntibah, Dinamik İnsanlar

intibah insanı insanlar öyrənir

İntibah dövründə əldə olunanların hamısına nəzər saldıqda, nə üçün sonsuz bilik axtarışı ilə onlara intibah insanı seçildiyini aydın görə bilərik. Polimath və universal insan ifadələri intibah insanına əlavə olaraq istifadə edilsə də, bütün bu terminlər geniş bilik bazasına yiyələnən və ondan cəmiyyətdəki konkret məsələlərin həllində istifadə edən şəxsi xarakterizə edir. İntibah dövrünün ən görkəmli adamlarından bəzilərinə daha yaxından nəzər salmaqla biz bu termin və onun əhəmiyyətini daha aydın başa düşəcəyik.

Mədəniyyət Klubu / Getty Images

Leonardo da Vinci

intibah adamı leonardo da vinci

Leonardo da Vinci, yəqin ki, bütün intibah adamları arasında ən tanınmışıdır. İntibah dövrünün ruhuna sadiq qalan da Vinçi rəssam, filosof, alim, riyaziyyatçı, memar və mühəndis kimi bacarıqlı idi. Leonardo da Vinçinin müxtəlif təyyarələrin prototiplərinin, qaya birləşmələri, su xüsusiyyətləri və çoxsaylı insan fiqurları kimi təbii mövzuların və bir çox başqa ixtira və mövzuların təsvirləri onun bədii səyləri ilə tanınsa da, onun geniş mühəndislik, elmi, riyazi bacarıqlarını ortaya qoyur. və bədii qabiliyyətlər. Bir çox fənlər üzrə bu hərtərəfli təhsil Leonardo da Vinçini ilk intibah insanı edir.

jumbo karides qrammatikası

Stok Montaj / Getty Images

Mikelancelo Buonarroti

intibah adamı Mikelancelo Buonarroti Gilardi Foto Kitabxanası / Getty Images

İntibah dövrünün ən məşhur adamlarından biri olan Mikelancelo rəssamlıq, heykəltəraşlıq, memarlıq və ədəbiyyat sahələrində mahir idi. Leonardo da Vinçi kimi, Mikelancelo da geniş bilik bazasından insanın insan vəziyyətini daha yaxşı başa düşmək üçün istifadə etdi və onun əsərləri bu gün də bütün janrların rəssamlarına təsir etməkdə davam edir. Vikipediyaya görə, onun bədii universallığı o qədər yüksək səviyyədə idi ki, o, tipik bir intibah adamı kimi tez-tez da Vinçi ilə rəqabət aparır.

Galileo Galilei

Galileo Galilei intibah adamı

Başqa bir əsl intibah adamı olan Galileo Galilei riyaziyyatçı, fizik, mühəndis və astronomu öz təcrübəsi ilə tərifləyir. Onun bir çox töhfələrinə Yerin kainatın mərkəzi olduğuna dair Kilsənin nəzəriyyəsi ilə birbaşa ziddiyyət təşkil edən Yerin Günəş ətrafında hərəkət etməsinin kəşfi daxildir. O, təbiət qanunlarının riyazi olduğunu irəli sürdü və bu, müxtəlif planetləri və onların peyklərini kəşf etməyə kömək etdi. O, həmçinin hərbi kompas, termometr və sındıran teleskop kimi şeylər icad etmişdir. Yenə də onun əldə etdiyi müxtəlif biliklər müasir sivilizasiyanın əsasına böyük töhfə verir və bunun səbəbi Galileo tipik intibah insanının əsl təmsilçisidir.

Hulton Arxivi / Getty Images